Adatvédelmi tájékoztató / szabályzat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.oktatas.szoftver.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a www.oktatas.szoftver.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által az Trans-Europe Kft – székhelye: 1026 Budapest Torockó utca 4. mfsz. 1., adószáma: 10696172-2-41, cégjegyzékszáma: 0109162155  a továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

 Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a honlap szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához.
Az adatkezelő csak abban az esetben küldhet hírlevelet az Igénybevevőnek,amennyiben ahhoz az igénybevevő előzetesen a regisztráció során vagy utána hozzájárult.
Az adatkezelő csak a megrendelés teljesítéséhez és a termékámogatás megvalósulásához szükséges elektronikus levelet küldhet az igénybevevő által megadott emailcímre.
A regisztráció, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel, tehét csak a megrendelés telesítésére használhatja fel.
 

A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig.

A regisztráció során az Igénybevevő nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően megrendelés, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Igénybevevő azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.
Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. 
 
Az Ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő a megkeresés lezárását követ legfeljebb 60 napig őrzi.
    

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2017.10.16 12:28 CEST